Ο Γιώργος Παγουλάτος μιλά για τις μεταμορφώσεις της Ευρώπης μέσα από τις κρίσεις που αντιμετωπίζει.

Παρακολουθήστε την συζήτηση εδώ, μετά το 15:40.