«Η ευρωπαϊκή Ελλάδα προβάλλει πιο ισχυρή, πιο συνεκτική και πιο δημιουργική.Ένας στιβαρός παίκτης σε μια ανθεκτική, συνεκτική και αλληλέγγυα Ευρώπη που προστατεύει αλλά ανοίγει δρόμους και ευκαιρίες για όλους» Σημειώνει η Καθημερινή, αναδημοσιεύοντας το κείμενο εργασίας του Μαργαρίτη Σχοινά για το ΕΛΙΑΜΕΠ.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την δημοσίευση εδώ.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο πολιτικής εδώ.