“Παρά την ταχεία γεωπολιτική ωρίμανση της ΕΕ (και ιδίως της Γερμανίας) κατά το πρόσφατο διάστημα, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άμυνας της ΕΕ δεν είναι πραγματικά ενοποιημένη. Οι εταίροι θα μας στηρίξουν αλλά δεν θα λύσουν εκείνοι για λογαριασμό μας τις διαφορές μας με την Τουρκία. Η ευθύνη ανήκει σ’ εμάς,” επισημαίνει ο Γιώργος Παγουλάτος σε συνέντευξη του στο libre.gr και τον δημοσιογράφο Νίκο Παπαδημητρίου.

Μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη εδώ