Ο Ιωάννης Αρμακόλας αναλύει την έρευνα “Οι σχέσεις Αλβανίας – Ελλάδας: τι πιστεύουν οι πολίτες”, η οποία διεξήχθη από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ίδρυμα για την Ανοιχτή Κοινωνία της Αλβανίας, σε συνεργασία με τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την εταιρεία Datacentrum. Ο Ιωάννης Αρμακόλας εμβαθύνει στο κομμάτι της μετανάστευσης, τη θέση της κοινής γνώμης των δύο χωρών και τη θετική εικόνα που προέκυψε από την έρευνα αυτή.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ και εδώ.