Ο Μάνος Ματσαγγάνης μιλάει για το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα και την ανάγκη για ριζικές μεταρρυθμίσεις για να βοηθηθούν οι αδύναμοι πολίτες.