Η Δρ. Ελένη Λαζάρου μίλησε στο ΕΛΙΑΜΕΠ για τους παράγοντες που οδήγησαν την ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας τα τελευταία χρόνια. Ο Δρ. Λαζάρου αναφέρθηκε στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις πολιτικές που αφορούν θέματα ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεαστεί μια χώρα όπως η Ελλάδα, στην εποχή των μετα-ευρωπαϊκών εκλογών.