Ο Γιώργος Παγουλάτος ανατρέχει στα σημαντικά γεγονότα του 2021 και επιχειρεί να ιχνηλατίσει το μέλλον της χρονιάς που μόλις άρχισε.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.