Η Δρ. Αγγελική Δημητριάδη αποχωρεί από τη θέση της Επικεφαλής του Προγράμματος Μετανάστευσης του ΕΛΙΑΜΕΠ για να αναλάβει, μεταξύ άλλων, καθήκοντα σε δεξαμενή σκέψης του εξωτερικού, ενώ παράλληλα θα διατηρήσει τη σχέση συνεργασίας με το ΕΛΙΑΜΕΠ ως Κύρια Ερευνήτρια. 

Το Πρόγραμμα Μετανάστευσης του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι από τα πλέον επιτυχημένα και μακροβιότερα προγράμματα του Ιδρύματος, με σημαντικό έργο στην έρευνα, ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ευχαριστεί εκ βαθέων την Αγγελική Δημητριάδη για την πολύτιμη, πολυετή συμβολή της στο έργο του Ιδρύματος. Της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.