Συζήτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικων, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Ερευνητή στο Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, Γιώργου Χρηστίδη με τον Ανδρέα Μαράζη από το European Neighborhood Council – ENC στις Βρυξέλλες, σχετικά με την θέση των Ρομά στα Βαλκάνια και την πολιτική της ΕΕ.