“Η Ευρώπη/Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αντεπιτεθεί για την προστασία της δημοκρατίας και των φιλελεύθερων αξιών (όπως αποτυπώνονται στη Συνθήκη). Έτσι ύστερα από ισχυρή πίεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) συμφωνήθηκε ένας νέος μηχανισμός για την προστασία του κράτους δικαίου με αυστηρές κυρώσεις στην περίπτωση παραβιάσεων από κράτη-μέλη της Ένωσης. Οι κυρώσεις αυτές θα συνεπάγονται την αναστολή ή διακοπή των χρηματοδοτήσεων προς τις χώρες που παραβιάζουν το κράτος δικαίου και βασικά δικαιώματα από το Ταμείο Ανάκαμψης (Recovery Fund) και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ – προϋπολογισμός EE).”

Γράφει σε άρθρο του ο Παναγιώτης Κ. Ιωακειμίδης.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.