Ο Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος γράφει για την ασφαλειοποίηση του μεταναστευτικού, πως αυτή επιτεύχθηκε πολιτικά κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών και γιατί δεν επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.