Ομιλητές:
-Vera Songwe, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ. Εκτελεστική Γραμματέας, Οικονομική Επιτροπή για την Αφρική (διαδικτυακή σύνδεση)
-Jim E. Nevels, Πρόεδρος Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Διεθνή Κατανόηση, Διευθυντής Διοικητικού Συμβουλίου/Alcoa & πρώην Πρόεδρος/Hershey’s (ΗΠΑ)
-Ameenah Gurib-Fakim, Πρόεδρος του Μαυρικίου (2015-2018)
-Ο Δρ. Saad Ali Shire Naleye, Υπουργός Οικονομικών, Σομαλιλάνδη
-Ο Δρ. Greg Mills, Διευθυντής, The Brenthurst Foundation, Νότια Αφρική

Συντονίστρια:
Οντίν Λιναρδάτου, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)