Ο Γιώργος Παγουλάτος γράφει για το φάντασμα της κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία που πλανάται στην Ευρώπη και αναλύει την υπαρξιακή κρίση της Ευρώπης επισημαίνοντας πως ο πασιφισμός δεν είναι πάντα η καλύτερη οδός προς την ειρήνη.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.