Η Ελλάδα είναι έτοιμη να γίνει ένας από τους κύριους παίκτες της ηπειρωτικής Ευρώπης στη σφυρηλάτηση της νέας διαμεσογειακής συνδεσιμότητας του 21ου αιώνα – την αναδυόμενη σχέση των διαδρομών διέλευσης ενέργειας και των εμπορικών διαδρόμων μεταφοράς που συνδέουν την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Ο καθηγητής Michael Tanchum συμμετέχει στο The Greek Current για να εξηγήσει πώς το επιτυγχάνει η Ελλάδα.

Μπορείτε να ακούσετε το podcast εδώ.