Ο Αλέκος Κρητικός γράφει για  την υποστήριξη της Γερμανίας στην πρόταση της Επιτροπής για δυνατότητα υποχρεωτικής επιβολής σε κάθε κράτος-μέλος περικοπής 15% στην κατανάλωση φυσικού αερίου και την στάση που κράτησαν οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.