«Με απλά λόγια, η τουρκική κυβέρνηση θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ως στρατηγική απειλή και όχι σύμμαχο και μια αυξανόμενη πλειοψηφία στην Ουάσινγκτον βλέπει την Τουρκία με τον ίδιο τρόπο». Δήλωσε ο Nicholas Danforth σε συνέντευξη του στο Ahval. 

Μπορείτε να ακούσετε την συνέντευξη εδώ, στα Αγγλικά.