Ο Καθηγητής Παναγιώτης Τσάκωνας, επικεφαλής του Προγράμματος Ασφάλειας και Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ επισημαίνει στο άρθρο του στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ πως αυτό που υπαγορεύουν οι εξελίξεις στις σχέσεις μας με την Τουρκία είναι – αντί της επαναφοράς “μιας αυτιστικής” πολιτικής ακινησίας, την οποία ευαγγελίζονται κάποιοι παραγκωνισμένοι εντός του κυβερνώντος κόμματος νοσταλγοί της – η υιοθέτηση μιας στρατηγικής πρωτοβουλιών, μέσω της βέλτιστης χρήσης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα έναντι της Τουρκίας και μεταφέροντας το παιχνίδι στο προνομιακό για εμάς, πεδίο του διεθνούς δικαίου. Η αβουλία στην ανάληψη πρωτοβουλιών, τονίζει ο Kαθηγητής, όσον αφορά στις σχέσεις μας με έναν όλο και δυσκολότερο γείτονα, είτε ως συνειδητή επιλογή, είτε ως άλλοθι, δεν συνιστά γενναιότητα, αλλά δειλία. “Δεν “διαβάζουμε” μόνον εμείς, επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, τη συμπεριφορά του απέναντι, αλλά και εκείνοι τη δική μας” γράφει ο κ. Τσάκωνας.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ