Ο καθηγητής Παναγιώτης Τσάκωνας , επικεφαλής του Προγράμματος Ασφάλειας και Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ επισημαίνει στο άρθρο του στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ πως αυτό που υπαγορεύουν οι εξελίξεις στις σχέσεις μας με την Τουρκία είναι – αντί της επαναφοράς “μιας αυτιστικής” πολιτικής ακινησίας την οποία ευαγγελίζονται κάποιοι παραγκωνισμένοι εντός του κυβερνώντος κόμματος νοσταλγοί της – η υιοθέτηση μιας στρατηγικής πρωτοβουλιών μέσω της βέλτιστης χρήσης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα έναντι της Τουρκίας και μεταφέροντας το παιχνίδι στο προνομιακό για εμάς πεδίο του διεθνούς δικαίου. Η αβουλία στην ανάληψη πρωτοβουλιών,  τονίζει ο καθηγητής, όσον αφορά στις σχέσεις μας με έναν όλο και δυσκολότερο γείτονα, είτε ως συνειδητή επιλογή είτε ως άλλοθι, δεν συνιστά γενναιότητα, αλλά δειλία. “Δεν “διαβάζουμε” μόνον εμείς, επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, τη συμπεριφορά του απέναντι, αλλά και εκείνοι τη δική μας” γράφει ο κ. Τσάκωνας.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ