Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος γράφει για τη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα και εξηγεί γιατί χρειάζεται μια άλλη “πολιτική προσωπικού” μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες, που θα αποσκοπεί στο να μη χρειάζεται, παρά σπάνια, ο ηρωισμός μεμονωμένων υπαλλήλων.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.