Ομιλητές:
-Petrovska, Υπουργός Άμυνας, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
-Klaus Wittmann, Λέκτορας Σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο του Potsdam, Γερμανία
-Petar Stoyanov, Μέλος, Διεθνές Κέντρο Nizami Ganjavi
-Mladen Ivanic, Μέλος, Διεθνές Κέντρο Nizami Ganjavi

Συντονιστής:
Ιωάννης Αρμακόλας, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ΕΛΙΑΜΕΠ