Ο Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, συντόνισε συζήτηση στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για την ευρωπαϊκή κυριαρχία σε μία εποχή που το ισοζύγιο ισχύος μεταβάλλεται, για τον ρόλο των θεσμών, και των κρατών-μελών και της Ένωσης συνολικά.