Η οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού έφερε για ακόμα μία φορά στην επιφάνεια τις θεσμικές αδυναμίες και ελλείψεις της Ευρωζώνης. Η συζήτηση που είχε ξεκινήσει ήδη από τα πρώτα χρόνια της εισαγωγής του ευρώ σχετικά με την ανάγκη κοινής έκδοσης χρέους μεταξύ των κρατών-μελών της, και η οποία εντάθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, επανήλθε δυναμικά στον ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο, στο πλαίσιο της αναζήτησης λύσεων για την ενίσχυση της ανάκαμψης των ευρωπαϊκών οικονομιών μετά το πέρας της υγειονομικής κρίσης. Η πρόσφατη και ιδιαιτέρως ρηξικέλευθη, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή έκδοση χρέους, βρίσκεται στην παρούσα φάση υπό διαπραγμάτευση. Δεν συνιστά τη θέσπιση ευρωομολόγου και πρόκειται για μία εφάπαξ έκδοση σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Το παρόν κείμενο μελετά την εξέλιξη της της ιδέας της από κοινού έκδοσης χρέους, έχοντας ως στόχο να αναδείξει τα πλήρη οφέλη αυτής –ειδικά για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Η θεσμοθέτηση ενός αντίστοιχου χρηματοδοτικού μέσου, καθώς και πρόβλεψη μιας αυτόνομης δημοσιονομικής ικανότητας της Ευρωζώνης, είναι κρίσιμης σημασίας για την ισχυρή ανάκαμψη και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη των οικονομιών αυτής.

Το κείμενο υπογράφει η Δήμητρα Τσίγκου, Υπότροφος Βοηθός Ερευνήτρια, Ερευνητική Έδρα Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη ΕΛΙΑΜΕΠ. Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο σε pdf εδώ .