Η πρόβλεψη ενός κοινού ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου σε ευρώ (euro-denominated safe asset), καθώς και μιας διακριτής δημοσιονομικής ικανότητας, παραμένουν κρίσιμης σημασίας – ειδικά για τις αλληλεξαρτώμενες οικονομίες της Ευρωζώνης, που βρίσκονται υπό τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), έχοντας, παράλληλα, απολέσει το εργαλείο της συναλλαγματικής πολιτικής. Επομένως, ακόμα κι αν τώρα επιτευχθεί η αποφασιστική αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, η Ευρωζώνη θα παραμένει και πάλι ευάλωτη στο επόμενο ασύμμετρο οικονομικό σοκ, γράφει η Δήμητρα Τσίγκου στην ανάλυση της για την επόμενη μέρα της ευρωζώνης, που δημοσιεύεται στο capital.gr.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ