Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για την εκλογή του νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, τι χρειάζεται ο κυπριακός λαός αλλά και πώς φαίνεται ότι θα εξελιχθούν οι σχέσεις της με την Ελλάδα και την Τουρκία.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.