Ολοένα και υψηλότερο συντελεστή απήχησης (impact factor) παρουσιάζει η επιστημονική επιθεώρηση “Southeast European & Black Sea Studies”, η οποία εκδίδεται από τον οίκο Routledge/ Taylor & Francis, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Η επιθεώρηση, παρά τον υψηλότατο διεθνή συναγωνισμό, μέσα σε μόλις 3 χρόνια κατάφερε να επταπλασιάσει τα επίπεδα απήχησής της στο ιδιαίτερα εξειδικευμένο κοινό στο οποίο απευθύνεται και έτσι σήμερα ο συντελεστής απήχησης βρίσκεται στο 1.076.