“Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που τώρα είναι βέβαιο είναι ότι η επιδίωξη για “στρατηγική αυτονομία” – που μεταξύ άλλων σημαίνει και αυτονομία από τις Ην. Πολιτείες – θα επιταχυνθεί με στόχο να ενισχυθεί η “ευρωπαϊκή κυριαρχία”. Αυτή είναι μια διάσταση στην οποία η Ελλάδα, ως μέλος της Ένωσης, θα πρέπει να αποδώσει υψηλότερη σημασία και προτεραιότητα.” Γράφει ο Παναγιώτης Κ. Ιωακειμίδης, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ