«Η μακρόπνοη συνεργασία με την Αλβανία θα διέλθει μέσα από τη διευθέτηση μερικών σημαντικών διαφορών και προβλημάτων. Και γι’ αυτό είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε την οπτική της κοινής γνώμης για το θέμα. Εδώ φαίνεται να υπάρχει μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις δύο χώρες», τονίζει σε άρθρο του στο “Βήμα” ο Ι. Αρμακόλας σχετικά με την έρευνα που διεξήχθη από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ίδρυμα για την Ανοιχτή Κοινωνία της Αλβανίας, σε συνεργασία με τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την εταιρεία Datacentrum.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.