Το 12ο Newsletter βγήκε και μπορείτε να διαβάσετε:

  • Η αύξηση της προσφοράς ευρωπαϊκών τίτλων αυξάνει το διεθνές κύρος του ευρώ και τη δυνατότητά του να ανταγωνιστεί το δολάριο.
  • Η οικονομική κρίση στις φτωχές χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής είναι πιθανό να οδηγήσει στη φτώχεια 420-580 εκατομμύρια ανθρώπους.
  • Ακόμα και οι ΗΠΑ θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις επιπτώσεις της αναδίπλωσης της παγκοσμιοποίησης.
  • Οι Αφροαμερικανοί παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας και ανεργίας από τους λευκούς, ενώ παράλληλα παραμένουν αποκλεισμένοι από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το 12ο Newsletter εδώ

 

Κάθε Παρασκευή, και όσο διαρκεί η κρίση του covid-19, το νέο Δελτίο θα αναρτάται στο www.eliamep.gr και θα αποστέλεται στον κατάλογο παραληπτών του ΕΛΙΑΜΕΠ.