Το 15ο Newsletter βγήκε και μπορείτε να διαβάσετε:

  • Η κυρίαρχη άποψη ότι το κράτος αποτελεί βάρος για την οικονομία της αγοράς έχει αποδομηθεί. Ο επαναπροσδιορισμός του παραδοσιακού ρόλου του κράτους ως «επενδυτή πρώτης επιλογής» (κι όχι απλώς ως δανειστή έσχατης λύσης) έχει καταστεί προϋπόθεση για αποτελεσματική χάραξη πολιτικής στην μετά τον κορωνοϊό εποχή.
  • Καμία κρατική ενίσχυση χωρίς όρους: Δανία και Γαλλία αρνούνται να παρέχουν κρατική ενίσχυση σε οποιαδήποτε εταιρεία εδρεύει σε φορολογικό παράδεισο. Η Γαλλία εισήγαγε πενταετείς στόχους για τη μείωση των εγχώριων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ενώ η Αυστρία έχει συνδέσει τη διάσωση αεροπορικών εταιρειών με την υιοθέτηση κλιματικών στόχων.
  • Η κατανομή εισοδήματος και πλούτου καθορίζει το ποσοστό θνησιμότητας μίας χώρας. Η ανισότητα δεν σημαίνει θανατική ποινή, ωστόσο στις περισσότερες χώρες παρατηρούμε το τεράστιο κόστος της μαζικής ανισότητας.
  • Ο περιορισμός μετακινήσεων για 28 εβδομάδες σε μια αναπτυσσόμενη χώρα σώζει περίπου 70 ζωές ανά 100.000 άτομα, ενώ ο ίδιος περιορισμός σε μια προηγμένη χώρα σώζει περίπου 320.

 

Μπορείτε να διαβάσετε το 15ο Newsletter εδώ

Κάθε Παρασκευή, και όσο διαρκεί η κρίση του covid-19, το νέο Δελτίο θα αναρτάται στο www.eliamep.gr και θα αποστέλεται στον κατάλογο παραληπτών του ΕΛΙΑΜΕΠ.