Το 13ο Newsletter βγήκε και μπορείτε να διαβάσετε:

  • Η Ιταλία και η Ισπανία προκύπτουν ως οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι επιχορηγήσεων με όρους ονομαστικών ποσών, ενώ Βουλγαρία, Ελλάδα και Κροατία θα λάβουν τα υψηλότερα μερίδια ως ποσοστό του ΑΕΕ τους, περίπου 15%, βάσει της πρότασης της Κομισιόν.
  • Η απαγόρευση κυκλοφορίας αυξάνει τη φτώχεια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στην περίπτωση που δεν ληφθούν αντισταθμιστικά κυβερνητικά μέτρα, το ποσοστό των φτωχών στην Ευρώπη μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, ακόμη και αν οι περιορισμοί των μετακινήσεων δεν διαρκέσουν πολύ.
  • Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι νόμος της ουγγρικής κυβέρνησης Ορμπάν, ο οποίος υποχρεώνει τις ΜΚΟ εντός της χώρας να δημοσιεύουν όλες τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν από το εξωτερικό, παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο.
  • Βουλγαρία, Ρουμανία αλλά και η Ελλάδα δυσκολεύονται να προχωρήσουν στην πράσινη μετάβαση επειδή ο μετασχηματισμός είναι τεχνικά δύσκολος καθώς και κοινωνικοπολιτικά ευαίσθητος.

Μπορείτε να διαβάσετε το 13ο Newsletter εδώ

Κάθε Παρασκευή, και όσο διαρκεί η κρίση του covid-19, το νέο Δελτίο θα αναρτάται στο www.eliamep.gr και θα αποστέλεται στον κατάλογο παραληπτών του ΕΛΙΑΜΕΠ.