Περισσότεροι Έλληνες σε σχέση με το παρελθόν αποδέχονται τη σύνθετη ονομασία αλλά η πλειοψηφία δεν βλέπει κέρδος από την επίλυση του Μακεδονικού σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σε άρθρο του, στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, ο επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ιωάννης Αρμακόλας, επισημαίνει πως “η έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ αναδεικνύει παθογένειες του πολιτικού συστήματος που επηρεάζουν αρνητικά την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και την προώθηση εθνικών στόχων.”

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο εδώ