Ο Μιχάλης Κρητικός γράφει για τα αφηγήματα που έχουν αναπαραχθεί με τα χρόνια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, εξηγεί πως τα περισσότερα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς τα δίκτυα μεταφορών στην Ελλάδα υστερούν σημαντικά, σε βαθμό που καθίστανται επικίνδυνα για τους πολίτες.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.