Ο Αλέκος Κρητικός μιλάει για τις 4 ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη θέσπισης μιας πέμπτης, εξηγεί ποια είναι αυτή και γιατί καθίσταται απαραίτητη αλλά και ποιο ρόλο διαδραμάτισε η πανδημία σε αυτό.