Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε σε μια διήμερη «Διεθνή Εκδήλωση για Γυναίκες Επιχειρηματίες» από 25-26 Οκτωβρίου στο Goethe-Institute της Ρώμης, στο πλαίσιο του έργου ATHENA – Approaches To valorise the High ENtrepreneuriAl potential of migrant women to contribute to their social and economic integration. Στην εκδήλωση συμμετείχαν τριάντα γυναίκες μετανάστριες επιχειρηματίες από τις έξι χώρες εταίρους και στόχος είναι η βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής τους ένταξης.

Η πρώτη μέρα της διεθνούς εκδήλωσης ήταν υπό την καθοδήγηση της Miriam Bruera της Pink Factory Academy όπου ενθάρρυνε τους επιχειρηματίες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να δικτυωθούν και να αναπτύξουν στρατηγικές για το πώς να προχωρήσουν τις επιχειρήσεις τους, ενώ η δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένη σε μια περιήγηση στο Ρώμη με επικεφαλής τον MigrantTour. Στο πλαίσιο της περιοδείας, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις ιστορικές μεταναστευτικές ροές στην Ιταλία τον περασμένο αιώνα, τις διάφορες κοινότητες, τους οργανισμούς υποστήριξης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και επισκέφτηκαν ακόμη και αρκετές επιχειρήσεις που διευθύνονται από μετανάστες.

Το έργο ATHENA χρηματοδοτείται από το AMIF (αριθμός έργου: 957906) και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του έργου στη διεύθυνση www.athenaproject.net