Ο Μιχάλης Κρητικός γράφει στην Καθημερινή για τα μεγάλα ηθικά διλήμματα που έθεσε στο τραπέζι η πανδημία, την ανικανότητα των παραδοσιακών πολιτικών και στατιστικών εργαλείων να δώσουν απαντήσεις, αλλά και τον ρόλο ανεξάρτητων γνωμοδοτικών κέντρων.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.