Ο Ευάγγελος Αρεταίος γράφει για το ιδιαίτερο ανθρωπολογικό μωσαϊκό της Θράκης, την κληρονομιά του Αλεβισμού και Μπεκτασισμού και την ταυτότητα των σημερινών κοινοτήτων.

Διαβάστε το άρθρο εδώ, στα αγγλικά.