“Η ανάκτηση την χαμένης ανταγωνιστικότητας επιβάλλει εστίαση της προσοχής σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν τόσο την εισροή κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές, όσο και την ισότιμη πρόσβαση στα οφέλη που θα προκύψουν υπό ανταγωνιστικούς όρους από τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Χωρίς κατάλληλες διαρθρωτικές παρεμβάσεις, η αποτελεσματικότητα των διάφορων πολιτικών ανάκαμψης που εστιάζουν σε οικονομική ενίσχυση μέσω ποσοτικής χαλάρωσης και χορήγησης δημόσιων ή ευρωπαϊκών πόρων θα υπολείπεται του μέγιστου δυνατού επιπέδου και ενδέχεται να οδηγηθούμε σε νέους κύκλους ύφεσης, μείωσης ανταγωνιστικότητας και περαιτέρω όξυνσης των ανισοτήτων. Η ελληνική οικονομία δεν το αντέχει αυτό και οι μελλοντικές γενιές δεν θα το δεχτούν.”

Γράφει ο Δρ. Παναγιώτης Μπάρκας, Ερευνητής στο Παρατηρητήριο Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.