Μπορείτε εδώ να διαβάσετε τις δηλώσεις του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη στην εφημερίδα Boston Globe. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 7 Μαΐου 2012.