Μπορείτε εδώ να διαβάσετε τις δηλώσεις του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη στην εφημερίδα Le Monde. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2013.