Μπορείτε εδώ να διαβάσετε τις δηλώσεις του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη στους Financial Times. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2012.