Μπορείτε να διαβάσετε τις δηλώσεις του Δρος Γιώργου Τζογόπουλου, μεταδιδακτορικού ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη,  στο Βloomberg και την εφημερίδα Tagesspiegel. Τα άρθρα δημοσιεύθηκαν στις 4 και 6 Δεκεμβρίου 2012.