Μπορείτε εδώ να διαβάσετε τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ. Δρος Θάνου Ντόκου, στο Αυστριακό Ραδιόφωνο (ORF). Το κείμενο με τις δηλώσεις δημοσιεύθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2013.