Μπορείτε εδώ να διαβάσετε τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ. Δρος Θάνου Ντόκου, στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2013.