Μπορείτε εδώ να διαβάσετε τις δηλώσεις του Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητή Α’ στο ΕΛΙΑΜΕΠ Δ. Α. Σωτηρόπουλου για τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Chicago Booth Magazine (Spring 2013 issue).