Ο Γιώργος Παγουλάτος αναλύει την έννοια της πολιτικής ορθότητας και εξηγεί γιατί ο αρχικός πυρήνας της είναι ορθός: στις φιλελεύθερες κοινωνίες που ζούμε το φιλτράρισμα του λόγου και της συμπεριφοράς μας (πρέπει να) είναι προϊόν εσωτερικής επιλογής και όχι εξωγενούς καταναγκασμού.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.