“Η Ευρώπη αντέδρασε στην κρίση της πανδημίας με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα από ό,τι στην κρίση της Ευρωζώνης. Στην κρίση της Ευρωζώνης χρειάστηκε πέντε χρόνια η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα για να βάλει μπροστά την ποσοτική χαλάρωση, στην κρίση της πανδημίας χρειάστηκε μερικές εβδομάδες”, τόνισε ο Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, στη συζήτηση “In this together: The 40 year-long story of Greece’s participation in the EU” που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.