“Αυτό που έχουμε σήμερα όμως, ο λαϊκισμός ως Τραμπισμός, και θα σταθώ σε αυτό παρότι δεν αφορά άμεσα την Ευρώπη, αλλά αφορά πάρα πολύ την Ευρώπη, είναι η ανάδυση του ωμού ψέματος, της ωμής διαστρέβλωσης της πραγματικότητας ως εργαλείου για την πολιτική επικράτηση”, τόνισε ο Γιώργος Παγουλάτος στη συζήτηση “In this together: The 40 year-long story of Greece’s participation in the EU” που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.