Ο Ευάγγελος Αρεταίος αναλύει γιατί η τουρκική αντιπολίτευση δεν κατάφερε τελικά να πείσει με το αφήγημα της περί εκδημοκατισμού, ορθολογισμού  και κοινωνικής ειρήνης, ενώ φαίνεται ότι απέτυχε και το πείραμα του «μετα-κεμαλισμού», δηλαδή μιας μεταλλαγμένης εκκοσμικευμένης θεώρησης της πολυπολιτισμικότητας και της δημοκρατίας.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.