Η Μαρία Γαβουνέλη αναλύει τον ρόλο που έπαιξε η Ελλάδα διαχρονικά στην περιοχή των Βαλκανίων και εξηγεί γιατί μετά την οικονομική της αποκατάσταση ξαναγίνεται η σταθερή δημοκρατία που αγκυροβολεί την περιοχή στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.