Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ  και επίκουρου καθηγητή του τμήματος πολιτικής επιστήμης του πανεπιστημίου Μπίλκεντ, Δρος Ιωάννη Ν. Γρηγοριάδη, με θέμα: «Ο νέος Ελληνισμός της Τουρκίας». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις  24 Ιανουαρίου 2013.