Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε οπτικοποιημένα τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο «Σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας».

Η μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα παράλληλων ερευνών κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκαν από τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Ελλάδα και την εταιρία Data Centrum στην Αλβανία. Οι δύο έρευνες είχαν εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα και η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μεταξύ 13 και 20 Δεκεμβρίου 2019 στην Ελλάδα και μεταξύ 11 και 26 Φεβρουαρίου 2020 στην Αλβανία. Οι παράλληλες έρευνες κατέγραψαν τις αντιλήψεις και στάσεις των δύο κοινωνιών για τις διμερείς σχέσεις και διαφορές, την εικόνα που έχει η κάθε κοινωνία για την άλλη, τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης, τις θετικές τάσεις και τις προκλήσεις για το μέλλον.